P. Subhadra, A. Sai Kumar
44-49
Omkar Balkrishna Nagare, Sagar V. Koktare, Aditya H . Kotwadekar, Tushar D. Jadhav, Rupesh R. Lokare
44-49
Mohammad.Iliyas Ahmed, B. Chakradhar
53-60
Mounika B, A. Krishna Chaitanya
61-68
Vaibhav Jagannathan, Shounak Kamalapurkar, Ameya Mahabal, Gaurang Davda, Mukesh Tiwari
69-72
Jaiee Sitaram Adivarekar, Amisha Dilip Chordia, Harshada Hari Baviskar, Pooja Vijay Aher, Shraddha Gupta
73-78